I fokus

Informationssäkerhet vid hemarbete

Tyvärr finns det personer som försöker dra nytta av rådande situation på brottsligt vis, t ex genom att försöka bereda sig tillgång till andras datorer och företags nätverk i syfte att komma åt företagshemligheter och annan känslig information.

Finansieringsstöd i kristtider

Det lär ta tid innan COVID-19-utbrottets fulla verkningar kan summeras. Klart är dock att pandemin har skapat kraftfulla likviditetsproblem för företag och andra.