COMPLIANCE

Vi hanterar regulatoriska risker.

Compliance är idag en central funktion för många företag och organisationer.

TIME DANOWSKY hjälper klienter att förstå hur svenska och internationella regelverk påverkar verksamheten och vi ger stöd för regelefterlevnad, styrning och kontroll.

Vi arbetar bl a med dataskydd och integritetsfrågor, säkerhetsskyddslagstiftning, penningtvätt och bankregulatoriska frågor, life science, telekom och kraftnät, antikorruption och utredning av misstänkta oegentligheter.

KONTAKTER