TVISTLÖSNING

Befinner du dig i en situation som redan är eller kan komma att utvecklas till en tvist?
Vår tvistlösningsgrupp är en av de mest erkända i Sverige.

Vi biträder företag, myndigheter och organisationer i stora och komplicerade tvister, både i Sverige och internationellt. Vi har omfattande erfarenhet från såväl domstolsprocesser som svenska och internationella skiljeförfaranden. Vi har varit ombud i fler än 20 mål inför Högsta domstolen, och har drivit och vunnit mål i såväl EU-domstolen som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Förutom biträde i alla typer av kommersiella tvister innefattar vårt arbete ofta rådgivning i ett inledande skede med bland annat strategiska överväganden, positionering och riskanalyser.

Advokaterna i vår tvistlösningsgrupp har även återkommande uppdrag som skiljemän.