DIGITAL & TECH

Med förståelse för affären och tekniken.

Flera av våra medarbetare har arbetat på teknikdrivna företag och vi har alla ett stort intresse för innovation. Vi förstår klienternas affärer och de juridiska aspekterna av ny teknik. Många av våra klienter verkar på marknader i snabb förändring och vi levererar därför inte bara juridiskt stöd utan också strategisk rådgivning.

Vi har gedigen erfarenhet av alla slags ärenden inom tech/IT såsom exempelvis sourcing, outsourcing, IT-projekt, systemimplementationer, molntjänster, plattformslösningar, licensiering, open source, AI, telekom, dataskydd, integritet och informationssäkerhet.

KONTAKTER