VÅR EXPERTIS

Vi erbjuder resultatinriktad rådgivning inom affärsjuridik och tvistlösning med specialistkompetens på tech/IT, media och IP.

TIME DANOWSKY ger råd inom alla affärsjuridiska områden, inbegripet avtal, outsourcing, immaterialrätt, marknadsrätt, arbetsrätt, fusioner och förvärv, konkurrens- och upphandlingsrätt samt regulatoriska frågor.

Vi är även kända för vår expertis inom tvistlösning, där vi företräder både svenska och utländska klienter i stora och komplicerade mål.

SPECIALISTOMRÅDEN

Gemensamt för våra specialistområden är att de berör marknader i snabb förändring. Vi erbjuder därför inte bara juridiskt stöd utan också strategisk rådgivning. Vi blickar framåt för att du ska ligga steget före.