MEDIA & IP

Vi skyddar våra klienters IP och har Sveriges främsta kompetens inom medierätt.

Som rådgivare under många år till flera av Sveriges största mediehus och ledande distributörer såväl som mindre produktionsbolag och kreatörer följer vi med i utvecklingen, Vi erbjuder en initierad rådgivning som är praktisk, relevant och skräddarsydd för klientens behov. Utöver traditionella massmedier har vi stor erfarenhet av bl a digital distribution, sport, spel- och lotteriverksamhet, produktionsavtal, förlagsverksamhet, marknadsföring och reklam.

Vi hanterar IP-frågor inom alla branscher och hjälper våra klienter att förvalta, skydda och kapitalisera på sina affärstillgångar. Vår expertis omfattar bl a upphovsrätt, design- och varumärkesskydd, databasskydd, företagshemligheter och kommersialisering av kunddata.

KONTAKTER