I fokus

Förslag på skärpningar av säkerhetsskyddslagen för att kunna hindra överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Den 24 september överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) avseende åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom. Säkerhetsskyddslagen…

Förslag till en ny Visselblåsarlag

Under sommaren överlämnade Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet sitt betänkande ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38) till regeringen. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag om visselblåsning som ska genomföra EU:s…