I fokus

Vad är ett ”journalistiskt ändamål” enligt GDPR?

Behandling av personuppgifter för ”journalistiska ändamål” undantaget från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.  Men vad innebär egentligen ”journalistiska ändamål”? I ett nytt rättsligt ställningstagande redogör Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för sin uppfattning. Tidigare…