I fokus

Migrationsverket varnas – bristande systemdokumentation och otillräckliga gallringsrutiner

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat Migrationsverkets personuppgiftshantering inom ramen för verkets arbete med europeiska visumansökningar. Tillsynsmyndigheten konstaterar nu brister på två punkter. Det gäller dels Migrationsverkets gallringsrutiner för användarloggar, dels dokumentationen kring verkets…