I fokus

Förslag till en ny Visselblåsarlag

Under sommaren överlämnade Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet sitt betänkande ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38) till regeringen. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag om visselblåsning som ska genomföra EU:s…

Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning

Datainspektionen har nyligen utfärdat en administrativ sanktionsavgift mot en bostadsrättsförening. Föreningen hade fyra bevakningskameror uppsatta i trapphus, entré och källarförråd med anledning av skadegörelse och annan brottslighet mot fastighet och medlemmar. Kamerorna…