CORPORATE COMMERCIAL

Behöver du affärsjuridiskt stöd? Vi tror att den som har störst förståelse för den kommersiella verkligheten och den bakomliggande juridiken skriver de bästa avtalen.

Våra advokater arbetar med ett brett spektrum av bolagsrätt och kommersiella avtalsfrågor och har stor erfarenhet av komplicerade och komplexa affärer. Vi hjälper våra klienter med investeringar, ventures, kapitalanskaffningar, omstruktureringar, förvärv och transaktioner. Vi biträder även våra klienter i samband med upprättande och förhandling av kommersiella avtal, såsom samarbets-, leverans-, distributions- och återförsäljaravtal, alltid med ett starkt kommersiellt fokus. Inom Corporate Commercial hanterar vi även löpande bolagsrättsliga frågor och etableringar.

TIME DANOWSKY erbjuder även kvalificerad rådgivning inom arbetsrätt och vi finns tillgängliga för frågor gällande bl a anställningsavtal, incitamentsprogram, uppsägningar, omorganisationer, överlåtelser och arbetsrättsliga tvister.

KONTAKTER