corona

Informationssäkerhet vid hemarbete

Tyvärr finns det personer som försöker dra nytta av rådande situation på brottsligt vis, t ex genom att försöka bereda sig tillgång till andras datorer och företags nätverk i syfte att komma åt företagshemligheter och annan känslig information.