Europaparlamentet kräver europeisk Anti-SLAPP-lagstiftning

I en ny resolution föreslår Europaparlamentet nya sanktionsbestämmelser och ändringar i EU:s jurisdiktionsregler för att motverka ”förtalsturism” och SLAPP-stämningar mot europeiska publicister.

Under gårdagen beslutade Europaparlamentet, med överväldigande majoritet, att anta en resolution om nya lagstiftningsåtgärder för att motverka så kallade SLAPP-stämningar.

SLAPP-stämningar, eller Strategic Lawsuits Against Public Participation, är rättliga åtgärder som syftar till att avhålla medier från att granska eller rapportera om vissa personer eller organisationer genom hot om utdragna eller kostsamma processer. I praktiken handlar det ofta om så kallad ”förtalsturism” eller ”forumshopping”, där en omrapporterad person utnyttjar förtals- och jurisdiktionsregler för att väcka talan mot det rapporterande mediet i flera olika länder samtidigt.

I vissa jurisdiktioner – bland annat i USA – har fenomenet blivit så pass vanligt förekommande att det föranlett lagstiftning (så kallad Anti-SLAPP-lagstiftning). Europaparlamentet konstaterar dock att det ännu inte finns någon sådan lagstiftning på plats i någon EU:s medlemsstater.

Samtidigt noterar parlamentet med oro att SLAPP-stämningar har kommit att bli allt vanligare även inom EU:

“SLAPP cases are increasingly used within the Member States with the aim of limiting free speech and the right to information, producing a chilling effect against SLAPP victims by relying on psychologically and financially draining their targets in order to force them to give up on exposing matters of public interest”

I den resolution som antogs under torsdagen uppmanas EU-kommissionen och medlemsländerna att vidta en rad lagstiftningsåtgärder för att hindra SLAPP-stämningar. Europaparlamentet föreslår bland annat ändringar i Bryssel I- och Rom II-förordningarna för att motverka förtalsturism, och ny EU-lagstiftning som ska möjliggöra för nationella domstolar att avvisa SLAPP-stämningar i ett tidigt skede. Europaparlamentet föreslår även att det införs sanktionsregler riktade mot den som initierar en SLAPP-stämning – bland annat i form av böter eller skadestånd till den drabbade. Dessutom föreslås införandet av en ny EU-fond, med syfte att stödja de som drabbats av SLAPP-stämningar.

Den nya resolutionen ligger i linje med EU-kommissionens rekommendation om stärkt skydd för journalister och medieanställda, som publicerades tidigare under hösten. Förslagen anknyter också till den nya europeiska mediefrihetslag – European Media Freedom Act – som väntas presenteras under våren 2022.

Torsdagens resolution antogs med 444 röster mot 48, med 75 avstående röster. I en kommentar efter omröstningen säger Europaparlamentets vicepresident Roberta Metsola:

“This cross-party, cross-committee report marks a watershed moment for journalism in the fight against abusive lawsuits. There is no place for abuse of our justice systems – that is the message we sent with our strong vote today.”

Europaparlamentets resolution går att läsa i sin helhet här.

För mer information om EU:s arbete med mediefrihet är du välkommen att kontakta Ulf Isaksson, advokat och partner på TIME DANOWSKY Advokatbyrå. Ulf Isaksson är medlem i EU:s internationella expertgrupp kring SLAPP-stämningar.