TIME DANOWSKY bidrar till publikationen ICLG Cybersecurity 2022

Esa Kymäläinen och Jonas Forzelius, advokater och partners på TIME DANOWSKY Advokatbyrå, har bidragit med det svenska kapitlet om cybersäkerhetsjuridik i The International Comparative Legal Guide on Cybersecurity 2022. 

Idag publiceras den femte upplagan av The International Comparative Legal Guide on Cybersecurity. Den komparativa handboken innehåller expertanalyser och redogörelser för nationell lagstiftning och rättsutveckling på cybersäkerhetsområdet liksom cybersäkerhetsrelaterade frågor inom bland annat tvistlösning, corporate governance, regelefterlevnad och försäkringar.

2022 års ICLG Cybersecurity Guide innehåller bidrag från rättsexperter i ett 20-tal jurisdiktioner runtom i världen. För andra året i rad har Esa Kymäläinen och Jonas Forzelius på TIME DANOWSKY Advokatbyrå fått i uppdrag att redogöra för det svenska regelverket på området. Bidraget finns att läsa här.

Om du har ytterligare frågor kring svensk cybersäkerhetslagstiftning är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen eller Jonas Forzelius på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.