ULF ISAKSSON

Advokat & Partner

Ulf arbetar huvudsakligen med medie- och immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrelaterade frågor samt tvistlösning. Han har erfarenhet av såväl förvaltningsprocess som tvister och uppträder regelbundet i domstol. Bland målen märks talan mot Konkurrensverket i Marknadsdomstolen, samt biträde till Sveriges Television i Högsta domstolen angående upphovsrätt och EU-rätt.

Ulf var ledamot av Personskadekommittén, SOU 2002:1 med uppgift att granska reglerna om samordning av skadestånd och ersättning från olika typer av försäkringar i samband med personskador. Han var också ledamot av Integritetskommittén som analyserade risker för intrång i den personliga integriteten vid användning av informationsteknik, SOU 2016:41 och SOU 2017:52. Advokatsamfundet har anlitat honom vid flera tillfällen för att upprätta förslag till remissvar med anledning av lagstiftningsinitiativ. Sedan många år undervisar han i upphovsrätt och medierätt vid Stockholms universitet.

RANKINGS

Ulf är rankad av Chambers & Partners inom TMT; Media och IP. Han har fått utmärkelsen ”a leading individual” av Legal 500 inom upphovsrätt (2020). Våra klienter uppskattar hans expertis inom medierätt och hans engagemang:

He is a renowned litigator working on a range of media cases.” (Chambers Europe 2020)
We are very pleased with his great commitment and extraordinary ingenuity.” (Chambers Europe 2019)
We can call him day or night and he is always ready to solve any of our problems.” (Chambers Europe 2018)

ERFARENHET

Advokat & Partner, TIME DANOWSKY (sedan 2020)
Advokat och partner, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1997-2019)
Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1993—1997)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1990—1992)

UTBILDNING

University of Amsterdam, ASIR, LL.M. (1993)
Uppsala Universitet, jur kand (1990)