ULF ISAKSSON

Advokat & partner

Ulf arbetar huvudsakligen med medie- och varumärkesrätt, konkurrensrätt, marknadsrelaterade frågor och tvistelösning. Ulf företräder regelbundet klienter i domstol och har omfattande erfarenhet av förvaltnings- och civilrättsliga processer, inklusive Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Patent- och Marknadsdomstolen, liksom internationellt vid EUdomstolen i Luxemburg och EUdomstolen i Strasbourg. Några utmärkande ärenden är ett krav mot Konkurrensverket i Marknadsdomstolen samt ett där Ulf biträdde Sveriges Television i Högsta domstolen i ett ärende avseende förhållandet mellan svensk lag och EU lag.

Ulf var medlem i Parlamentariska kommittén med uppgift att granska reglerna om samordning av skadestånd, ersättning från offentliga försäkringssystem och ersättning från andra typer av försäkringar i samband med personskador (direktiv 1999:18) och Parlamentariska integritetsutskottet (direktiv 2014:65). Han har vid flera tillfällen utnämnts av Advokatsamfundet för att upprätta samrådssvar till regeringen. Ulf har också i många år varit gästtalare på Stockholms universitet avseende upphovsrätt och medierätt.

Ulf har publicerat flertalet artiklar, särskilt inom EUrätt, medie- och varumärkesrätt. Han är författare till kapitlet om ansvar utanför avtalet i boken Cyber Law in Sweden (huvudförfattare Christine Kirchberger) Wolters Kluwer 2011 och 2014. 2018 uppdaterade han kapitlet för en tredje upplaga. Han är även författare till kapitlet om Svensk lag i Carter-Ruck on Libel and Privacy, Sweet & Maxwell 2010. En uppdatering kommer att publiceras under 2020.

RANKINGS

Ulf är rankad av Chambers & Partners inom TMT; Media och IP. Han har fått utmärkelsen ”a leading individual” av Legal 500 inom upphovsrätt (2020). Våra klienter uppskattar särskilt Ulfs expertis inom medierätt och hans engagemang:

He is a renowned litigator working on a range of media cases.” (Chambers Europe 2020)
We are very pleased with his great commitment and extraordinary ingenuity.” (Chambers Europe 2019)
We can call him day or night and he is always ready to solve any of our problems.” (Chambers Europe 2018)

ERFARENHET

  • Advokat och partner, TIME DANOWSKY (sedan 2020)
  • Advokat och partner, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1997-2019)
  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1993—1997)
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1990—1992)


UTBILDNING

   • University of Amsterdam, ASIR, LL.M. (1993)
   • Uppsala Universitet, jur kand (1990)