Varsel till Arbetsförmedlingen inför uppsägning – vad gäller?

När behöver man lämna varsel?
Vid en driftsinskränkning på grund av exempelvis arbetsbrist eller nedläggning, som medför uppsägning av minst fem personer, kan arbetsgivaren utöver att ingå i fackliga förhandlingar vara skyldig att anmäla uppsägningarna till Arbetsförmedlingen. Varselskyldighet kan även uppkomma då antalet uppsagda personer under en 90-dagarsperiod kan antas uppgå till minst 20. Varsel ska även ske inför permittering, dock inte korttidspermittering. I det följande behandlas enbart regler om varsel inför uppsägning.

Varseltider
Varseltiden är beroende av om uppsägning gäller tillsvidare- eller visstidsanställda samt hur många arbetstagare (per län) som berörs. Provanställda omfattas dock inte av reglerna och kan därmed sägas upp utan föregående varsel. Antalet berörda arbetstagare beräknas per driftsinskränkning och kan därför räknas samman oavsett anställningsform.

Varseltiden räknas bakåt i tiden från dagen då den första berörda arbetstagaren lämnar sin anställning till följd av driftsinskränkningen (dvs. efter utgången av uppsägningstiden). Om en anställd t.ex. har 1 månads uppsägningstid och 10 personer berörs av driftsinskränkningen, kan inte anställningen upphöra före utgången av varseltiden om 2 månader.

Column 1Column 2
Tillsvidareanställda
Antal berörda arbetstagareVarseltid innan anställning upphör
5–25Minst 2 månader
26–100Minst 4 månader
>100Minst 6 månader
Visstidsanställda
Antal berörda arbetstagareVarseltid innan anställning upphör
≥5Minst 6 veckor

.
Anmälan och komplettering

Anmälan om varsel ska ske hos Arbetsförmedlingen och görs enklast digitalt. Anmälan kan ske gemensamt för uppsägning av tillsvidare- och visstidsanställda. I anmälan ska bland annat anges orsak till uppsägning, antalet berörda arbetstagare och deras yrkeskategori, samt datum då den första berörda arbetstagaren kommer lämna sin anställning. Komplettering av anmälan, innehållandes personuppgifter om uppsagda arbetstagare samt information om förda förhandlingar, ska lämnas senast en månad före driftsinskränkningen.

Vad händer om varsel inte sker i tid?
Om varsel inte sker i rätt tid kan Arbetsförmedlingen föra talan vid domstol om att ålägga arbetsgivaren att betala en särskild varselavgift. Arbetsgivaren kan dock undkomma ansvar, exempelvis genom att i sin anmälan om varsel ange godtagbar orsak till förseningen, exempelvis att driftsinskränkningen inte var förutsebar på grund av force majeure.

Om ni har frågor kring varselskyldighet eller arbetsrätt i övrigt, är ni välkomna att kontakta Mikael Nelson, ansvarig för arbetsrätt och Corporate Commercial på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.