korttidspermittering

Korttidsarbete – en översiktlig beskrivning

Column 1Column 2Column 3Column 4Column 5Column 6
1. Grundförutsättningar
ArbetsgivareUndantagna; ensamföretagare i enskild firma, offentlig verksamhet, företag ej registrerade som arbetsgivare, företag som är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, som är på obestånd eller under företagsrekonstruktion.
ArbetstagareStöd kan bara ges för arbetstagare som det betalas arbetsgivaravgift för under stödperioden och som var anställda tre månader före ansökans godkännande.
Föreliggande omständigheterTillfälliga, oförutsebara, oundvikliga, allvarliga, ekonomiska svårigheter, tillkomna utanför arbetsgivarens kontroll, där arbetsgivaren har uttömt tillgängliga åtgärder för att sänka kostnader för arbetskraft.
Stöd i kollektivavtal eller i avtal med minst 70 % av arbetstagarnaKorttidsarbete kräver stöd i kollektivavtal eller i avtal med minst 70 % av arbetstagarna (enl. definitionen ovan) på driftsenheten. Arbetstids- och löneminskning ska i det senare fallet vara lika för alla arbetstagare.
..
2. Fasta nivåer för arbetstids- och löneminskning (för stödperioder under 2020)
NivåArbetstids-minskningLöneminskningArbetsgivarenStatenMinskning av arbetsgivarens arbetskraftskostnad
(1)20 %4 %1 %15 %- 19 %
(2)40 %6 %4 %30 %- 36 %
(3)60 %7.5 %7.5 %45 %- 53 %
(4*)80 %12 %8 %60 %- 72 %
*Nivå 4 endast möjlig för stödmånaderna maj, juni och juli.
3. Ersättning per anställd och månad (preliminärt stöd)
Ordinarie lön * arbetstidsminskning i procent * individuell närvarokvot * 98,6 %
Ordinarie lönBeräknas här på månadslönen upp till ett maxbelopp om 44 000 kr.
Individuell närvarokvot(Antal dagar närvarande) / (Schemalagda dagar); t.ex. två dagar frånvarande under en månad med 20 arbetsdagar ger kvoten 18/20.
98,6 %I procentsnivån tas höjd för kostnader för arbetsgivaravgifter.
..
4. Ansökan
AnsökningsdatumTidigast den 7 april. Reglerna tillämpas retroaktivt från den 16 mars.
AnsökanFölj instruktionerna för ansökan på Tillväxtverkets hemsida.
Utbetalning av stödUtbetalning av preliminärt stöd för upp till fyra månaders korttidsarbete sker inom kort efter det att ansökan har godkänts.
Stödperiodens inledningSenast 45 dagar efter godkännande.
StödperiodMax 6 månader (sammanhängande) + 3 månader (efter ny ansökan).
5. Avstämning och anmälan
AvstämningstidpunktUngefär var tredje månad efter att stödperioden har inletts ska arbetsgivaren göra en avstämning för att kontrollera riktigheten i tillämpad arbetstids- och löneminskning och utbetalt stöd.
AnmälanAvstämning, med sammanställning av belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka eller har rätt till ytterligare, ska anmälas till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. Om anmälan inte görs i rätt tid är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt tidigare beviljat stöd.