Glöm inte att anmäla webbinariet

Direktsända webbinarier är ett populärt sätt att kommunicera med flera i dessa osäkra tider. Som anordnare behöver du utse en utgivare och inge en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv. Att förbise den saken innebär en risk för straffansvar och böter.

Denna vår arrangerar ingen seminarier och andra event med besökare i aulor och andra lokaler. Regeringens skärpning av förbuden mot allmänna sammankomster medför att det är brottsligt att ordna möten för allmänheten där fler än 50 personer kan förväntas delta.

Webbinarier via sändningar på nätet är ett klokt och populärt sätt att ställa om utbildnings- och föreläsningsverksamheter. Många webbinarier vänder sig till flera och sänds live. Då är det viktigt att tänka på att sådana webbinarier ofta är jämställda med vanliga ljudradio- och tv-sändningar.

Den som anordnar webbsändningar för en obestämd krets personer vid en tidpunkt som anordnaren meddelar har enligt lagen att dels anmäla sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och tv, dels utse en utgivare. Reglerna gäller oavsett om webbinariet tillhandahålls kostnadsfritt eller mot betalning. Reglerna är straffsanktionerade.

Även om Högsta domstolen undantagit privatpersoners mer eller mindre spontana sändningar på sociala medier från området för webbsändningar, gäller huvudregeln för de flesta utbildningsföretag. En annan sak är att undervisningsmaterial som laddas upp på en webbplats för deltagarna att ta del av efter eget val, inte är en sådan sändning som måste anmälas enligt reglerna för webbsändningar.

Regeringens pressmeddelande den 27 mars om förbud mot att hålla allmänna sammankomster hittar du här.

Information från Myndigheten för press, radio och tv om webbsändningar hittar du här.

Om du vill veta mer om webbsändningar eller har andra frågor om medier och program enligt yttrandefrihetsgrundlagen är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen, advokat och partner på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.