Vägledning för avtalslös Brexit från det brittiska Advokatsamfundet

Brittiska Advokatsamfundet, det professionella organet för advokater i England och Wales och därmed en brittisk motsvarighet till Advokatsamfundet, har utfärdat en vägledning om Brexit och dess inverkan på det rättsliga området.

Huruvida det kommer att bli ett avtal eller en så kallad ”hård Brexit” är fortfarande oklart, men det brittiska Advokatsamfundet avser att förbereda sina medlemmar på båda resultaten. Därför uppdaterade föreningen nyligen sina riktlinjer för en sådan avtalslös situation.

Vägledningen innefattar flera olika juridiska områden. Det finns till exempel vägledning om konsumentlagstiftning, immateriell äganderätt och dataskydd, civilt och kommersiellt samarbete. Syftet är att lyfta fram de förändringar som kommer att inträffa och presentera viktiga aspekter att beakta i förhållande till varje rättsligt område. En sådan gäller dataskydd. Om ett företags databehandling förlitar sig på samtycke som erhållits medan Storbritannien fortfarande var medlem i EU, bör företaget överväga att söka det igen, eftersom det är oklart om samtycket om bearbetning av personuppgifter fortsätter att gälla vid en avtalslös Brexit.

För de av våra klienter som är aktiva på eller som på andra sätt är knutna till den brittiska marknaden, kan vägledningen vara mycket relevant. Vi rekommenderar därför alla som är berörda och/eller intresserade att ta del av riktlinjerna.

Du hittar riktlinjerna här.

Vi vill samtidigt rekommendera dig att ta del av den information om förberedelser vid en avtalslös Brexit som Europeiska kommissionen offentliggjort, och som du hittar här.