Företaget bakom Ninja Casino fälls för otillbörlig marknadsföring

Konsumentombudsmannen (KO) väckte talan i Patent- och marknadsdomstolen mot Elec Games Limited, bolaget bakom onlinecasinosajten Ninja Casino.

Enligt KO stred bolagets marknadsföring mot spellagen med avseende på 20 olika annonsbudskap. I dom den 22 november bifaller Patent- och marknadsdomstolen KO:s talan och förbjuder Elec Games vid vite om en halv miljon kronor att upprepa annonsbudskapen.

Spellagen (2018:1138), som trädde i kraft den 1 januari i år, innebär ett krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Kravet anses innebära bland annat att företag vid marknadsföring av onlinecasinospel inte får rikta sig mot sårbara målgrupper, antyda överdrivna vinstchanser, ange att spelaren själv kan påverka vinstchanserna eller i övrigt vara utformade så att konsumenter pressas att spela.

KO menade att Elec Games inte hade iakttagit kravet på måttfullhet vid marknadsföringen av spelsajten Ninja Casino. KO vände sig särskilt mot bolagets användning av dels så kallade takeover-annonser – helskärmsannonser som visas när en internetanvändare besöker en viss webbplats – dels vissa annonstexter.

Patent- och marknadsdomstolen finner att takeover-annonserna i sig är att anse som så påträngande att de inte är förenliga med måttfulhetskravet. Även annonstexterna anses utformade i strid med kravet på måttfullhet. Till exempel betraktas uttryck som ”SPELA NU!” uppmana till överdrivet spelande. Formuleringar som ”Knepet som sprids som en löpeld: kan fylla kontot på fem minuter” bedöms vidare antyda att spelaren själv kan inverka på sina vinstchanser.

Eftersom bolagets marknadsföring inte var förenlig med måttfullhetskravet anses den även som otillbörlig enligt marknadsföringslagen (2008:486). Elec Games förbjuds därför, vid ett vite om en halv miljon kronor, att använda samma eller liknande annonsteknik respektive annonsbudskap vid marknadsföring av onlinecasinon.

(Patent- och marknadsdomstolens dom den 22 november 2019, mål nr PMT 17459–18)