TIME DANOWSKY bidrar till ICLG Cybersecurity Guide 2024

För fjärde året i rad bidrar TIME DANOWSKY med det svenska kapitlet om cybersäkerhetsjuridik i The International Comparative Legal Guide on Cybersecurity. 

Den sjätte upplagan av The International Comparative Legal Guide on Cybersecurity innehåller expertanalyser och redogörelser för nationell lagstiftning och rättsutveckling på cybersäkerhetsområdet  liksom cybersäkerhetsrelaterade frågor inom bland annat tvistlösning, corporate governance, regelefterlevnad och försäkringar.

2024 års ICLG Cybersecurity Guide innehåller bidrag från rättsexperter i ett 20-tal jurisdiktioner runtom i världen. TIME DANOWSKY Advokatbyrå har fått i uppdrag att redogöra för det svenska regelverket på området. Bidraget finns att läsa här.

Om du har ytterligare frågor kring svensk cybersäkerhetslagstiftning är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen eller Jonas Forzelius, advokater och partners, eller Jesper Jakobsson, biträdande jurist, på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.