Jesper Jakobsson

Biträdande jurist

ERFARENHET

Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2023)

UTBILDNING

Uppsala universitet, juristexamen (2023)
Lunds Universitet, Kandidatexamen i kriminologi (2019)