TIME DANOWSKY bidrar till Carter-Ruck’s International Media Law Guide

I dag, den 1 juni, publiceras Carter-Ruck’s internationella medierättsguide. Författare och sakkunnig för det svenska avsnittet är advokat Ulf Isaksson från TIME DANOWSKY.

Den brittiska advokatbyrån Carter-Ruck har under dagen publicerat The Carter-Ruck International Media Law Guide – en internationell handbok om medierätt, förtalslagstiftning och dataskydd runtom i världen. Handboken innehåller rättslägesöversikter från experter i 32 olika länder – däribland USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Brasilien.

Advokat Ulf Isaksson har författat guidens svenska rättslägesöversikt. Avsnittet innehåller redogörelser för svensk lagstiftning om förolämpning och förtal, såväl som redogörelser för gällande dataskydds- och integritetsskyddslagstiftning.

Carter-Ruck’s International Media Law Guide finns att ta del av digitalt här.