Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning

Datainspektionen har nyligen utfärdat en administrativ sanktionsavgift mot en bostadsrättsförening. Föreningen hade fyra bevakningskameror uppsatta i trapphus, entré och källarförråd med anledning av skadegörelse och annan brottslighet mot fastighet och medlemmar. Kamerorna spelade in film och ljud dygnet runt.

Bevakningskameror som filmar identifierbara personer och tar upp ljud lyder under GDPR och kamerabevakningslagen (2018:1200). Med stöd av GDPR kan en intresseavvägning utgöra rättslig grund för behandlingen av personuppgifter genom kamerorna. Kamerabevakning i anslutning till bostadshus anses vara mycket integritetskänsligt eftersom det möjliggör kartläggning av privatpersoners vanor, besök och umgängeskrets. För att intresseavvägning ska kunna tillämpas som rättslig grund ska föreningens bevakningsintresse väga tyngre än individens intresse av att inte bli bevakad. Dessutom ska individen bli informerad om kamerabevakningen i enlighet med kraven i GDPR.

Datainspektionen bedömde att tre av fyra kameror hade otillräcklig rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Gällande kameran som bevakade en av entréerna ansågs visserligen föreningens intresse väga tyngre vid tidpunkten för uppsättning av kameran, men då skadegörelsen inte hade fortsatt motiveras inte bevakningen av sådant intresse längre. Datainspektionen framhöll särskilt att prövning av bevakningsintresset bör göras löpande. Föreningen informerade endast om kamerorna med en skylt utan att GDPR:s informationskrav uppfylldes. Med hänsyn till att bostadsrättsföreningen saknar vinstintresse, bedrivs ideellt av privatpersoner och att viss information om kamerabevakningen tillhandahålls, om än bristfällig, resulterade sanktionsavgiften i 20 000 SEK.

Datainspektionens beslut hittar ni här.

Om ni vill veta mer om beslutet ovan eller har andra frågor om kamerabevakning är ni välkomna att kontakta Alexander Berger, partner och ansvarig för Compliance på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.