’Rubiks kub’ uppfyller inte kraven för att registreras som EU-varumärke

EU-domstolens tribunal dömer att formen på ’Rubiks kub’ inte uppfyller kraven för att registreras som EU-varumärke.

De flesta av oss har någon sorts relation till det berömda tredimensionella pusslet, Rubiks kub, som var en marknadssuccé i början av 1980-talet. Det registrerades som ett tredimensionellt varumärke på EUIPO 1999 med följande form:

Ett möjligt problem med den registreringen var att de flesta av pusslets väsentliga egenskaper kan anses nödvändiga för produktens tekniska funktion, och att produktens form enligt EU:s lagstiftning därför inte kunde beviljas som ett EU-varumärke. Efter ett klagomål 2006 konstaterade emellertid förstainstansrätten att funktionen inte härstammar från varumärkets väsentliga egenskaper, utan från en ”osynlig mekanism” inuti kuben. Efter överklagandet ogiltigförklarade domstolen beslutet och hänvisade ärendet tillbaka till EUIPO för omprövning. I sitt nya beslut 2017 identifierade EUIPO tre egenskaper som den ansåg vara väsentliga för varumärket: kubens färger, de svarta linjerna som delar kuben i mindre kuber och den övergripande kubformen. EUIPO fann att egenskaperna var nödvändiga för att få ett tekniskt resultat och avbröt därför registreringen.

EUIPO-beslutet ifrågasattes vid förstainstansrätten där en dom fattades förra torsdagen (24 oktober 2019). Domstolen drog slutsatsen att färgerna på kuben inte kunde anses vara en väsentlig egenskap, delvis för att Rubiks varumärke aldrig hade hävdat att färgerna var viktiga för dess registrering, dels för att en enkel visuell analys av den grafiska representationen (se bild ovan), var det inte möjligt att urskilja med tillräcklig precision förekomsten av skillnader i kubens färger. Vid granskningen av de svarta linjerna som delade kuben i mindre kuber, ansåg domstolen att eftersom linjerna representerade fysisk avskiljning av kuberna, vilket gjorde det möjligt att rotera varje rad separat, var dessa nödvändiga för att nå det avsedda tekniska resultatet. Den sista egenskapen som identifierats som väsentlig av EUIPO var den övergripande kubformen. Här enades domstolen med EUIPO och drog slutsatsen att formen var oskiljbar från nätstrukturen och produktens funktion, vilket innebär att produkten inte kunde formas i någon annan form än en kub.

Då domstolen såg att dessa två väsentliga egenskaper var nödvändiga för att uppnå avsett resultatet av produkten, fastställde domstolen EUIPO: s beslut om att avbryta registreringen av Rubiks kub som EU-varumärke.

Hela domen finns här.