Operatörer av sökmotorer kan bli skyldiga att ta bort känsliga personuppgifter

CJEU: Operatörer av sökmotorer kan bli skyldiga att ta bort sökträffar med länkar till webbsidor som innehåller speciella kategorier av känsliga personuppgifter.

Den 24 september 2019 avgav CJEU två nya avgöranden (C-136/17 och C-507/17) om sökmotoroperatörernas ansvar för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.

I det första fallet uppgav CJEU att förbudet mot att visa sökträffar av vissa kategorier av känsliga personuppgifter också gäller sökmotoroperatörer. Domstolen drog slutsatsen att en operatör inte är ansvarig för de personuppgifter som publiceras på en referenswebbplats, men ansvarig för den lista med länkade sökträffar som uppstår efter det att en internetanvändares genomfört en sökning relaterad till någons namn. Därför måste operatören på begäran av en användare att ta bort sökträffar med relevanta länkar, förutsatt att operatörens behandling inte omfattas av något giltigt undantag.

Domstolen fastslog att även om den registrerades grundläggande rätt till integritet och skydd av uppgifter som allmän regel skulle åsidosätta informationsfriheten, så kan detta inte alltid vara fallet. Operatören måste på en begäran om att ta bort de länkade sökträffarna kunna hänvisa till relevanta faktorer i det aktuella fallet och avgöra om den relevanta referensen till tredjepartswebbplatsen är strikt nödvändig för att skydda informationsfriheten för internetanvändare som eventuellt är intresserade av att få tillgång till en relevant webbsida. Om begäran om att ta bort sökträffar avser personuppgifter som rör tidigare stadier av straffrättsliga förfaranden, och operatören finner att den registrerades rättigheter i det enskilda fallet inte kan uppväga informationsfriheten, är operatören ändå skyldig att justera listan med sökträffar på ett sådant sätt att den övergripande bilden återspeglar den nuvarande rättsliga situationen, vilket innebär att om en person har frikänts för anklagelser så bör länkar som förmedlar den typen av information placeras överst på listan.

Hela domen finns här.

Även om det i vissa fall finns en skyldighet för sökmotoroperatörerna att följa begäran om att ta bort sökträffar, inkluderar en sådan skyldighet inte ett krav på att detta ska göras på alla versioner av den specifika sökmotorn. Så dömde CJEU i det andra fallet, där domstolen konstaterade att en skyldighet för operatörer att ta bort sökträffar ska genomföras i alla EU-länder, men att EU-lagen i sin nuvarande form inte kan tvinga att dem att göra samma sak för sökningar gjorda i sökmotorversioner baserade utanför EU. Operatörerna kan emellertid uppmanas att vidta åtgärder för att avskräcka internetanvändare inom EU från att använda sådana versioner av sökmotorer för att få tillgång till de sökträffar som plockats bort.

Hela domen finns här.