PMÖD: Ryggsäcken ”Kånken” är skyddad brukskonst

Häromåret konstaterade Svensk Forms Opinionsnämnd att Fjällrävens ryggsäck ”Kånken” är ett alster av brukskonst enligt upphovsrättslagen. I dom den 4 mars 2020 instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i den bedömningen.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) gällde bland ansvar för brott mot upphovsrättslagen (1960:729). Tre personer hade åtalats för att ha sålt kopior av den ikoniska Fjällräven-ryggsäcken på en marknad i skånska Hörby. I första instans, Patent- och marknadsdomstolen, fälldes de tilltalade för varumärkesintrång, men friades i fråga om upphovsrättsbrott eftersom domstolen ansåg att ryggsäcken inte var ett alster av brukskonst.

Med utgångspunkt i EU-rätten konstaterar PMÖD, till skillnad från underinstansen, att Kånken vid sidan av varumärkesskyddet även har skydd som ett alster av brukskonst. Även om ryggsäcken är funktionellt betingad menar domstolen att utformningen återspeglar designerns fria och kreativa val på ett originellt sätt – och därigenom också dennes personlighet. Tillhandahållandet av piratkopierade exemplar av det skyddade verket utgör därmed brott mot upphovsrättslagen, enligt PMÖD:s majoritet.

För den samlade brottsligheten döms de tilltalade till dagsböter samt att solidariskt utge skadestånd om 15 000 kronor till rättighetshavaren.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 4 mars 2020 i mål nr B 10087-18