Klargörande beslut om GDPR:s rätt till tillgång för den registrerade

1. Förtydligande av GDPR: s rätt till tillgång 
En svensk kammarrätt har klargjort att en individs rätt att få tillgång till sina personuppgifter från den som ansvarar för personuppgifterna berättigar till att få en kopia av personuppgifterna och inte en kopia av hela dokumentationen som innehåller personuppgifterna. I det aktuella fallet hade kommunen avslagit en individs begäran om att få en kopia av hans personuppgifter. Domstolen uppfattade emellertid att både individen och kommunen felaktigt hade tolkat den relevanta bestämmelsen i GDPR så att den riktade sig mot specifika dokument. Domstolen påpekade att GDPR inte ger de registrerade rätten att få tillgång till vissa dokument, utan endast att få en utskrift av information som innehåller en sammanställning av de bearbetade uppgifterna i begriplig form.

2. Förtydligande av kravet på medgivande vid användning av cookies
I det andra fallet klargjorde EU-domstolen att en leverantör av en webbplats måste ha internetanvändarnas aktiva medgivande för att få lagra cookies på sina terminaler. Domstolen uppgav att syftet med det obligatoriska ”cookie-samtycket” är att skydda användaren från störningar i hans eller hennes privata sfär och att direktivet bör läsas tillsammans med bestämmelserna om samtycke till databehandling i GDPR. Därför måste samtycke till cockies vara aktivt och att ett samtycke genom en förkryssad ruta inte uppfyller kraven. Domstolen uppgav att detta gäller oavsett om personuppgifter behandlas. Vidare klargjorde domstolen att samtycket måste vara specifikt och att information måste ges om hur länge cookies ska fungera och om en tredje parter kan få tillgång till cookies.

EU-domstolens dom (som du kan läsa mer om här) är vägledande tills den nya förordningen EPR – e-privacy regulation –träder i kraft.