TIMEĐANOWSKY

Med passion för tech/IT, media, IP och tvistlösning.

Vi är

TIMEĐANOWSKY

Med passion för tech/IT,

media, IP och tvistlösning.

Vi är

TIMEĐANOWSKY

Senaste nytt

Förslag till en ny Visselblåsarlag

Under sommaren överlämnade Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet sitt betänkande ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38) till regeringen. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag om visselblåsning som ska genomföra EU:s…