TIMEĐANOWSKY

Med passion för tech/IT, media, IP och tvistlösning.

Vi är

TIMEĐANOWSKY

Med passion för tech/IT,

media, IP och tvistlösning.

Vi är

TIMEĐANOWSKY

Senaste nytt

Ny sanktionsavgift mot Stockholms stad

Datainspektionen har nyligen utfärdat en sanktionsavgift på 4 miljoner kronor, i enlighet med GDPR, mot nämnd för att ha vidtagit bristfälliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig behandling. Utbildningsnämnden i Stockholms…

Förslag på skärpningar av säkerhetsskyddslagen för att kunna hindra överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Den 24 september överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på kompletteringar av säkerhetsskyddslagen (2018:585) avseende åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom. Säkerhetsskyddslagen…