TIMEĐANOWSKY

Med passion för tech/IT, media, IP och tvistlösning.

Vi är

TIMEĐANOWSKY

Med passion för tech/IT,

media, IP och tvistlösning.

Vi är

TIMEĐANOWSKY

Senaste nytt

Förslag till ny sekretessbrytande bestämmelse i samband med myndigheters utkontraktering av IT-drift

Förra veckan överlämnade IT-driftsutredningen delbetänkandet ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering” (SOU 2021:1) till regeringen. I delbetänkandet presenterades bl.a. förslag till en ny sekretessbrytande bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen…