Vi vill hjälpa

All verksamhet, allas tillvaro belastas nu och ingen vet säkert hur länge. Vi vet att frågorna är betydligt mera konkreta än svaren.

Vi har samlat vanliga frågor och strukturerat de komponenter som svaren bör kretsa kring. Ett konkret och handfast besked i ett enskilt fall fordrar granskning, bedömningar och en rad överväganden som ligger bortom vår översiktliga inventering nu. Välkommen att höra av dig för ett samtal om ditt specifika läge.

Du hittar vår samling av vanliga frågor och svar här:

Informationssäkerhet vid hemarbete

Tyvärr finns det personer som försöker dra nytta av rådande situation på brottsligt vis, t ex genom att försöka bereda sig tillgång till andras datorer och företags nätverk i syfte att komma åt företagshemligheter och annan känslig information.

SPECIALISTER

Här är våra experter