TIME DANOWSKY blir första svenska advokatbyrån i Diversity Charter Sweden

Under september gick TIME DANOWSKY Advokatbyrå med i mångfaldsnätverket Diversity Charter. TIME DANOWSKY är den första svenska advokatbyrån att ansluta sig till nätverket.

Diversity Charter är en sammanslutning av företag och organisationer som åtagit sig att verka för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Det europeiska nätverket grundades i Paris år 2004 och har sedan dess växt till att omfatta 12 000 organisationer i 26 europeiska länder. Den svenska divisionen, Diversity Charter Sweden, grundades 2010 av bland annat Axfood, L´Oreal, Skanska och Volvo. I dag har Diversity Charter Sweden ett 70-tal medlemmar.

Som medlem i Diversity Charter åtar vi oss att arbeta för en inkluderande kultur som värdesätter och uppskattar individuella olikheter. Vi ser fram emot att delta aktivt i den vidareutbildning och kompetensutveckling som nätverket erbjuder inom mångfalds- och inkluderingsfrågor.

– Vi är medvetna om att vi verkar i en bransch där det finns en brist på mångfald. Vi vill vara med och ändra på det, säger Daniel Wåtz, advokat och partner på TIME DANOWSKY.

Mer information om Diversity Charter Sweden finns att läsa här.