TIME DANOWSKY bidrar till ICLG Cybersecurity Guide 2023

Esa Kymäläinen och Jonas Forzelius, advokater och partners på TIME DANOWSKY Advokatbyrå, har bidragit med det svenska kapitlet om cybersäkerhetsjuridik i The International Comparative Legal Guide on Cybersecurity 2023. 

Under dagen publiceras den sjätte upplagan av The International Comparative Legal Guide on Cybersecurity. Den komparativa handboken innehåller expertanalyser och redogörelser för nationell lagstiftning och rättsutveckling på cybersäkerhetsområdet  liksom cybersäkerhetsrelaterade frågor inom bland annat tvistlösning, corporate governance, regelefterlevnad och försäkringar.

2023 års ICLG Cybersecurity Guide innehåller bidrag från rättsexperter i ett 20-tal jurisdiktioner runtom i världen. För tredje året i rad har Esa Kymäläinen och Jonas Forzelius på TIME DANOWSKY Advokatbyrå fått i uppdrag att redogöra för det svenska regelverket på området. Bidraget finns att läsa här.

Om du har ytterligare frågor kring svensk cybersäkerhetslagstiftning är du välkommen att kontakta Esa Kymäläinen eller Jonas Forzelius på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.