Rekordhög sanktionsavgift för otillåtna bonusar och lotterier på spelsajter

Under onsdagsmorgonen meddelade Spelinspektionen att spelbolaget Spooniker Ltd gjort sig skyldigt till allvarliga överträdelser av spellagen vid tillhandahållandet av olika spelbonusar och lotterier. Bolaget får behålla sin spellicens, men Spelinspektionen varnar och ålägger bolaget att betala en sanktionsavgift om 100 miljoner kronor.

I början av 2019 inledde Spelinspektionen en bred tillsynsinsats mot svenska spellicenshavare. Tillsynen riktades framförallt mot licenshavarnas bonusprogram, som blivit föremål för ett stort antal synpunkter och klagomål sedan ikraftträdandet av den nya spellagen (2018:1138) den 1 januari 2019.

En av de granskade aktörerna var Spooniker Ltd, som bland annat har licens för spelsajterna unibet.se och mariacasino.se. Spooniker erbjöd sina kunder en rad olika erbjudanden. Det rörde sig bland annat om gratis s k freespins, ”värva en vän”-erbjudanden samt utlottningar av kontanter och pokerturneringsbiljetter.

Enligt spellagen är bonuserbjudanden tillåtna enbart i samband med att en ny spelare för första gången använder något av licenshavarens spel. Med ”bonus” avses enligt lagen varje rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet.

Spooniker förespråkade en restriktiv tolkning av lagen och ansåg att de ifrågavarande erbjudandena inte utgjorde bonusar. Spelinspektionen delar inte den bedömningen. Istället konstaterar myndigheten att varje erbjudande om rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som härrör ur kundrelationen mellan licenshavaren och spelaren kan utgöra en bonus i spellagens mening.

Med Spelinspektionens tolkning utgjorde vart och ett av de ifrågasatta erbjudandena ett otillåtet bonusupplägg. Spooniker anses dessutom ha tillhandahållit ett antal lotterier i strid bolagets licensvillkor. Endast ett visst lojalitetsprogram för onlinebingo betraktas som förenligt med bolagets licens.

Enligt Spelinspektionen rör det sig om överträdelser i flera fall som kunnat skada konsumentskyddet, men också snedvrida marknaden i förhållande till de licenshavare som verkar inom lagens gränser. Överträdelserna betraktades därför som allvarliga.

Mot bakgrund av att Spooniker vidtagit rättelser får bolaget behålla sin spellicens, men tilldelas en varning i förening med en sanktionsavgift om 100 miljoner kronor. Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek fäster Spelinspektionen hänsyn även till Spoonikerkoncernens bruttoomsättning, vilken under 2019 uppgick till 26 miljarder kronor.

Sanktionsavgiften är den enskilt högsta som Spelinspektionen utfärdat i ett tillsynsärende.

Spelinspektionens beslut den 18 mars 2020, dnr 19Si868.