Medarbetare

Jesper Jakobsson

Jesper Jakobsson Biträdande jurist [email protected] +46 70 777 40 95 ERFARENHET Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2023) UTBILDNING Uppsala universitet, juristexamen (2023) Lunds Universitet, Kandidatexamen i kriminologi (2019)

Marta Danielsson

Marta Danielsson Assistent [email protected] +46 70 144 81 00 ERFARENHET Assistent (TIMEDANOWSKY, 2023) Butiksansvarig (Livly AB, 2022-2023) Butikssäljare (Livly AB, 2019-2022) Eventpersonal (JK Kommunikation, 2021-2023) UTBILDNING Naturvetenskapliga programmet – Tibble Gymnasium Campus…

Faim Hassas

Faim Hassas Biträdande jurist [email protected] +46 76 650 14 36 Faim arbetar huvudsakligen med IT-avtal och kommersiella avtal. Han har tidigare bl.a. arbetat som nordisk bolagsjurist hos såväl en global IT-leverantör som…

Anders Arthur

Anders Arthur Advokat & Partner [email protected] +46 70 796 01 61 Anders Arthur är specialiserad på tvistlösning. Han företräder klienter i allmän domstol och förvaltningsdomstol, i disciplinärenden och i svenska och internationella…

Hedda Åkerman

Hedda Åkerman Biträdande jurist [email protected] +46 72 350 06 35 ERFARENHET Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2022) Uppsatspraktikant, TIME DANOWSKY (2022) UTBILDNING Uppsala universitet, juristexamen (2022)

Firel Danho

Firel Danho Biträdande jurist [email protected] +46 73 334 49 32 ERFARENHET Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2022) Associate, Deloitte AB (2021–2022) UTBILDNING Stockholm universitet, juristexamen (2021)

Katrin Timander

Katrin Timander Biträdande jurist [email protected] +46 70 661 04 75 Katrin Timander har erfarenhet av tvistlösning, såväl i allmän domstol som hyresnämnd samt inför svenska skiljenämnder. Ärendena har gällt bl.a. panträttigheter i…

Gustav Tranvik

Gustav Tranvik Biträdande jurist +46 70 810 76 41 [email protected] Gustav Tranvik arbetar huvudsakligen med medie- och immaterialrätt, samt tvistlösning. ERFARENHET Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2021) UTBILDNING Uppsala universitet, juristexamen…

Fredrik Thorslund

FREDRIK THORSLUND Biträdande jurist +46 70 929 00 22 [email protected] Fredrik arbetar huvudsakligen med tvistelösning, medierätt och IT-rätt. Han är särskilt inriktad mot frågor som rör tryck- och yttrandefrihet, integritetsskydd, egendomsskydd och…