Katrin Timander

Biträdande jurist

Katrin Timander har erfarenhet av tvistlösning, såväl i allmän domstol som hyresnämnd samt inför svenska skiljenämnder. Ärendena har gällt bl.a. panträttigheter i escrow- och finansieringsavtal, styrelse- och ledningsansvar, leverans- och återförsäljaravtal, försäkringsavtal, allmän avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenad, samt fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.

ERFARENHET

Biträdande jurist, TimeDanowsky (sedan 2022)
Biträdande jurist, Born Advokater (2021)
Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt (2021)
Tingsnotarie, Solna tingsrätt (2019-2021)

UTBILDNING

Stockholms universitet, juristexamen (2018)