Gustav Tranvik

Biträdande jurist

Gustav Tranvik arbetar huvudsakligen med medie- och immaterialrätt, samt tvistlösning.

ERFARENHET

Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2021)

UTBILDNING

Uppsala universitet, juristexamen (2021)
University of Texas at Austin (2019)