TIME DANOWSKY biträdde vid förvärv av Aviciis musikkatalog

TIME DANOWSKY har, tillsammans med Wigge & Partners (M&A-rådgivare) biträtt Pophouse Entertainment i samband med dess förvärv av 75% av Aviciis musikkatalog (masterinspelningar och förlagsrättigheter), och bildande av ett joint venture för framtida samarbete avseende Avicii. TIME DANOWSKYs team biträdde Pophouse Entertainment med rådgivning kring musikavtal och immaterialrättsliga frågor. För mer information, se pressreleasen från Pophouse Entertainment här.

TIME DANOWSKY biträdde även Pophouse Entertainment i dess förvärv av Swedish House Mafias backkatalog tidigare i år.

TIME DANOWSKYs team bestod av Fredrik Ståhl och Sara Fall.

TIME DANOWSKY är en ledande svensk advokatbyrå för media, immaterialrätt, tech/IT och tvistlösning.