TIME DANOWSKY bidrar till TMT 2021 guide

TIME DANOWSKY är stolta över att ha bidragit med det svenska kapitlet i Chambers Practice Guide för TMT 2021.

Chambers Practice Guide är en internationell publikation som tillhandahåller juridiska kommentarer avseende diverse rättsområden från olika jurisdiktioner runt om i världen. Utöver praktisk fördjupning i nationell lagstiftning och praxis, finns det möjlighet att jämföra nationell rätt mellan olika jurisdiktioner.

Det svenska kapitlet i TMT 2021 berör bl.a. molntjänster, AI och dataskydd ur ett svenskt perspektiv. I kapitlet ges en översiktlig beskrivning av svensk lagstiftning och andra föreskrifter som är tillämpliga och relevanta för området. Nytt för årets guide är, passande nog, även redogörelse för den rättsliga responsen på COVID-19 som är relevant för TMT-sektorn.

Från TIME DANOWSKY har Jonas Forzelius, Fredrik Ståhl och Caroline Lorentzen skrivit det svenska kapitlet till TMT guiden.

Läs webbversionen av Chambers Practice guide TMT 2021 här.