Peter Danowsky i ”Sharp Talks” podcast – Del ett

Peter Danowsky har byggt upp en framgångsrik advokatbyrå och hunnit med flertalet mycket uppmärksammade fall. Hur gjorde han för att nå framgång? Hur viktigt är det med en bra mentor? Hur ser framtiden ut för juristbranschen? 

Sharp Talks podcast sänder två avsnitt i vilka vi får en närmare inblick i Peter Danowskys person och liv. Här kommer första delen av två.