ULRIKA GEISSLER

Advokat & Partner

Ulrika är specialiserad på IT-rätt, outsourcing, dataskydd och offentlig upphandling. Hon har varit rådgivande vid ett flertal outsourcingprojekt och offentliga upphandlingar som involverar IT-system och tjänster. Hon har lång erfarenhet av kommersiella kontrakt och förhandlingar inom olika områden, både på den privata och offentliga marknaden. Hon ger regelbundet företag rådgivning om alla aspekter av dataskydd, inklusive policyer och rutiner för dataskydd, molntjänster, dataöverföringar över nationsgränser och problem associerade med webbplatsers juridiska efterlevnad.

ERFARENHET

Advokat & Partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
Advokat & partner, Time Advokatbyrå (2019—2020)
Advokat, Time Advokatbyrå (2013—2016)
Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (2011—2013)
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (2006—2011)
Secondment, AB Storstockholms Lokaltrafik (2010)
Secondment, Telenor Sverige AB (2008—2009)
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt (2005—2006)
Notarie, Kronofogdemyndigheten i Umeå (2004)

UTBILDNING

Umeå universitet, jur kand (2004)
Umeå universitet (1999—2003)
Mitthögskolan (1998)