ANDREAS ERIKSSON

Advokat & Partner

Andreas Eriksson har mer än 15 års erfarenhet av tvistlösning, såväl i allmän domstol som inför svenska och internationella skiljenämnder. Andreas har hanterat ärenden på alla nivåer i det svenska domstolssystemet och under olika skiljedomsregler, däribland SCCs, ICCs och UNCITRALs. Ärendena har gällt bl a IT-leveransavtal, outsourcing, aktieöverlåtelseavtal, finansieringsavtal, leverans- och återförsäljaravtal, försäkringsavtal, frågor om rådgivaransvar samt styrelse- och ledningsansvar. Andreas har också återkommande uppdrag som skiljeman.

ERFARENHET

Advokat & Partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
Advokat & partner, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2012—2020)
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB (2008—2012)
Affärsjurist, Exportkreditnämnden (2006—2007)
Biträdande jurist, White & Case Advokat AB (2001—2006)
Tingsnotarie, Nacka tingsrätt (1999—2001)

UTBILDNING

SCC/SAA:s skiljemannautbildning (2013—2014)
Uppsala universitet, jur kand (1999)
Försvarets Tolkskola (1993—1994)