ANDREAS ERIKSSON

Advokat & partner

Andreas Eriksson har mer än 15 års erfarenhet av tvistlösning, såväl i allmän domstol som inför svenska och internationella skiljenämnder. Andreas har hanterat ärenden på alla nivåer i det svenska domstolssystemet och under olika skiljedomsregler, däribland SCCs, ICCs och UNCITRALs. Ärendena har gällt bl a IT-leveransavtal, outsourcing, aktieöverlåtelseavtal, finansieringsavtal, leverans- och återförsäljaravtal, försäkringsavtal, frågor om rådgivaransvar samt styrelse- och ledningsansvar. Andreas har också återkommande uppdrag som skiljeman.

ERFARENHET

  • Advokat & partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
  • Advokat & partner, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2012—2020)
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB (2008—2012)
  • Affärsjurist, Exportkreditnämnden (2006—2007)
  • Biträdande jurist, White & Case Advokat AB (2001—2006)
  • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt (1999—2001)


UTBILDNING

  • SCC/SAA:s skiljemannautbildning (2013—2014)
  • Uppsala universitet, jur kand (1999)
  • Försvarets Tolkskola (1993—1994)