MATS OHLÉN

Advokat och partner

Mats är specialist inom rättsområdena för digitalisering och teknologi, inklusive IT, life science och outsourcing. I mer än 20 år har han biträtt kunder och leverantörer inom olika branscher med alla typer av juridiska och avtalsfrågor i Sverige och internationellt. Hans erfarenhet är bred och inkluderar t.ex. transformationsprojekt inom IT och digitalisering, forsknings- och utvecklingsprojekt, medicinska studier, integritetsfrågor, systemupphandlingar, programvarulicensiering och molntjänster. Mats biträder även klienter inom offentlig upphandling.

ERFARENHET

Advokat och partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
Advokat och partner, Time Advokatbyrå (2008—2020)
Bolagsjurist, IBM (2001—2008)
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl (1997—2000)
Biträdande jurist, Allen & Overy Lawfirm (1999)
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt (1996—1997)
Notarie, Europeiska Kommissionen (1995—1996)

UTBILDNING

Lunds universitet, jur kand (1995)
Leuvens universitet (1993—1994)