MATS OHLÉN

Advokat och partner

Mats är specialist på IT-rätt, tech, utarbetande av kontrakt och förhandlingar. I mer än 15 år har han stött både kunder och leverantörer i alla typer av juridiska och avtalsmässiga frågor inom den nordiska IT-sektorn, t.ex. IT-projekt, licensiering, molntjänster, samarbetsavtal, IT-outsourcing och BPO. Han har lång erfarenhet av att bistå kunder i både offentlig och privat sektor och han stöder också kunder i konkurrensrätt och lagar om offentlig upphandling.

Mats är regelbunden föreläsare inom sina kompetensområden.

ERFARENHET

  • Advokat och partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
  • Advokat och partner, Time Advokatbyrå (2008—2020)
  • Bolagsjurist, IBM (2001—2008)
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl (1997—2000)
  • Biträdande jurist, Allen & Overy Lawfirm (1999)
  • Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt (1996—1997)
  • Notarie, Europeiska Kommissionen (1995—1996)


UTBILDNING

  • Lunds universitet, jur kand (1995)
  • Leuvens universitet (1993—1994)