MATS OHLÉN

Advokat & Partner

Mats är specialist inom rättsområdena för digitalisering och teknologi, inklusive IT, life science och outsourcing. I mer än 20 år har han biträtt kunder och leverantörer inom olika branscher med alla typer av juridiska och avtalsfrågor i Sverige och internationellt. Hans erfarenhet är bred och inkluderar t.ex. transformationsprojekt inom IT och digitalisering, forsknings- och utvecklingsprojekt, medicinska studier, integritetsfrågor, systemupphandlingar, programvarulicensiering och molntjänster. Mats biträder även klienter inom offentlig upphandling.

ERFARENHET

Advokat & Partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
Advokat och partner, Time Advokatbyrå (2008—2020)
Bolagsjurist, IBM (2001—2008)
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl (1997—2000)
Biträdande jurist, Allen & Overy Lawfirm (1999)
Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt (1996—1997)
Notarie, Europeiska Kommissionen (1995—1996)

UTBILDNING

Lunds universitet, jur kand (1995)
Leuvens universitet (1993—1994)