MATS OHLÉN

Advokat & partner

Mats är specialiserad på IT, outsourcing och tekniksektorn i bred bemärkelse. I mer än 20 år har han hjälpt både kunder och leverantörer i alla typer av juridiska och avtalsrelaterade frågor och förhandlingar inom den svenska och internationella IT-sektorn, t.ex. IT- och digitaliseringsprojekt, licensiering, licensrevisioner, molntjänster, samarbetsavtal och outsourcing. Han har lång erfarenhet av att bistå klienter inom offentlig och privat sektor. Mats anlitas även inom konkurrensrätt, offentlig upphandling och life science projekt.

Mats är regelbundet anlitad som föreläsare inom sina specialistområden.

ERFARENHET

  • Advokat & partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
  • Advokat & partner, Time Advokatbyrå (2008—2020)
  • Bolagsjurist, IBM (2001—2008)
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl (1997—2000)
  • Biträdande jurist, Allen & Overy Lawfirm (1999)
  • Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt (1996—1997)
  • Notarie, Europeiska Kommissionen (1995—1996)

UTBILDNING

  • Lunds universitet, jur kand (1995)
  • Leuvens universitet (1993—1994)