Fyra samebyar stämmer staten om rätten till upplåtelse av jakt och fiske

Högsta domstolen slog 2020 fast, i den så kallade Girjasdomen, att samebyn med samma namn har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske inom sitt område.

Peter Danowsky och Sara Fall på TIME DANOWSKY Advokatbyrå företräder samebyarna Ran, Sirges, Unna tjerusj och Baste čearru som nu stämmer den svenska staten i enlighet med Girjasdomen.

Läs samebyarnas stämningsansökningar via länkarna nedan.

Läs Baste čearrus stämningsansökan här.
Läs Rans samebys stämningsansökan här.
Läs Sirges samebys stämningsansökan här.
Läs Unna tjerusjs stämningsansökan här.