DAVID NYKVIST

Advokat

David arbetar huvudsakligen med kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. David har även erfarenhet av löpande affärsjuridisk rådgivning inom flera områden, bland annat i medie- och immaterialrättsliga frågor. Han har tidigare tjänstgjort som notarie på Patent- och marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt.

ERFARENHET

Advokat, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
Advokat, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2018—2020)
Tingsnotarie, Patent- och marknadsdomstolen/Stockholms tingsrätt (2017—2018)
Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2014—2017)

UTBILDNING

University of Auckland (2012)
Uppsala universitet, juristexamen (2014)