DAVID NYKVIST

Advokat

David arbetar huvudsakligen med kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. David har även erfarenhet av löpande affärsjuridisk rådgivning inom flera områden, bland annat i medie- och immaterialrättsliga frågor. Han har tidigare tjänstgjort som notarie på Patent- och marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt.

ERFARENHET

  • Advokat, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
  • Advokat, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2018—2020)
  • Tingsnotarie, Patent- och marknadsdomstolen/Stockholms tingsrätt (2017—2018)
  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2014—2017)


UTBILDNING

  • University of Auckland (2012)
  • Uppsala universitet, juristexamen (2014)