MOA MOLIN

Biträdande jurist

Moa är specialiserad på IT-rätt, kommersiella kontrakt och tvistlösning. Hon arbetar ofta med projekt i samband med outsourcing och dataskydd, kontraktsförhandlingar och tvister. Hennes erfarenhet omfattar också engagemang i ett flertal transaktioner relaterade till IT och kommersiella frågor.

ERFARENHET

  • Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
  • Biträdande jurist, Time Advokatbyrå (2017—2020)
  • Tingsnotarie, Solna tingsrätt (2014—2016)
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2012—2017)


UTBILDNING

  • Uppsala university, juristexamen (2012)
  • Middlesex University (2010—2011)