FREDRIK THORSLUND

Biträdande jurist

Fredrik arbetar huvudsakligen med tvistelösning, medierätt och IT-rätt. Han är särskilt inriktad mot frågor som rör tryck- och yttrandefrihet, integritetsskydd, egendomsskydd och andra konstitutionella fri- och rättigheter. Han har bistått klienter i tvister vid allmän domstol och förvaltningsdomstol, såväl som med löpande rådgivning inom olika affärsjuridiska frågor.

ERFARENHET

Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå (sedan 2020)
Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2019—2020)

UTBILDNING

Université de Lyon (2014)
Københavns Universitet (2018)
Uppsala universitet, juristexamen (2019)